Endüstri Haberleri

Tek kullanımlık biyolojik olarak parçalanabilen çatal bıçaklar tüketicilerin sağlığına zararlı mı?

2021-08-18
Biyobozunur sofra takımları, doğal ortamdaki (bakteri, küf, alg) mikroorganizmaların enzimlerinin etkisi altında biyokimyasal reaksiyonlar üretebilen, iç kalite değişikliğine küflü bir görünüm veren ve sonunda karbondioksit ve su oluşturan sofra takımlarını ifade eder.

Bozunabilir sofra malzemeleri iki türe ayrılır: biri kağıt ürünleri, saman, nişasta vb. gibi doğal malzemelerden yapılır, ayrıca çevre koruma ürünleri olarak da bilinir; Diğeri, ana bileşen olarak plastik, nişasta, ışık hassaslaştırıcı ve yapılan diğer maddelerdir.

Yukarıdaki tanıma göre, bozulmanın zirvesinde kullanımdayken bile, ortaya çıkan maddeler karbon dioksit ve sudur. Bozulmuş malzeme insan vücuduna zararlı değildir. Lütfen içiniz rahat olsun.